AR&GE

Tümosan Döküm A.Ş Ar-Ge birimi olarak alanında uzman farklı birim dallarında yüksek lisans yapmış araştırmacı ekiplerin yer aldığı, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün fikirlerinin proje izleme sistematiği ile tüm fikirlerin değerlendirme süzgecinden geçirilerek ticari ve teknik olarak her yönüyle detaylı inceleme sonucunda hayata geçirilerek müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.

Temel amaç Tümosan Döküm A.Ş olarak şirketin geleceğini kurgulamak üzere, dünyada ki gelişmeleri de yakından takip ederek, döküm alanında yenilikçi fikirler ve küresel çapta rekabetçi üretken bir firma olmaktadır. Üniversite ve teknoloji merkezleri ile sıkı işbirliği ile projeler üretmek ve hayata geçirmektir.