Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

 • Entegre Yönetim Sistemimizin amacı; müşteri odaklı bir yaklaşım ile hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek, topluma, çevreye ve paydaşlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmektir.
 • Tüm süreçlerimizi dürüstlük, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri ile yöneterek sürdürülebilir değerlere ulaşmak.
 • Ürün ve hizmet sunumunda müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek müşteri memnuniyetini sağlamak, müşteri geri bildirimlerinin iletilmesini teşvik etmek.
 • Tüm faaliyet alanlarımızda entegre yönetim sisteminin prensiplerini ve şartlarını eksiksiz bir biçimde gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • En önemli değerimizin insan kaynağı olduğu bilinciyle, çalışanlarına sürekli yatırım yaparak yetkin bir ekip oluşturmak, çalışan kalitesini ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.
 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği, çevre mevzuatı prensiplerine uymak, tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini sağlamak.
 • Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için sürdürülebilir kaynak kullanımını sağlamak.
 • Üretim ve hizmet süreçlerimiz boyunca oluşan karbon salınım miktarını azaltmaya yönelik süreçler geliştirmek ve uygulamak.
 • Yeni proje ve yatırımlarda çevre ve enerji dostu teknolojileri uygulamak.
 • Mevcut proses ve sistemlerinde verimlilik artırıcı iyileştirmeler yaparak, enerji tasarrufu yapmayı ve doğal kaynak tüketimini azaltmak.
 • Enerji ile ilgili amaç ve hedeflere ulaşmak için yeterli kaynakları sağlamak, sürekli gözden geçirmek.
 • Yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konusunda tüm paydaşlarının bilincinin artırılmasını ve sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek enerji verimliliği projelerini geliştirmek.
 • Ürün ve hizmetlerimizin yasal mevzuat şartları ile birlikte müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek.
 • İlgili tüm yasal mevzuata ve uygulanabilir diğer standartlara uyum için çevre boyutlarını proaktif bir biçimde yönetmek ve politika olarak benimsemek.

TÜMOSAN Döküm A.Ş. Üst Yönetimi, Entegre Yönetim Sistemleri ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.